Bài Viết Mới.
Full with love

Công Sát Cơ Bản (Phần 2)


VI. Vồ ngược

Nếu chúng ta đi cờ không cẩn thận, đặt quân cờ nhầm vào miệng hổ của đối phương thì sẽ bị đối phương ăn mất. Tuy nhiên, trong cờ Vây có một thế đánh quan trọng, cố ý đặt một quân vào miệng hổ cho đối phương ăn, là 1 trường hợp thí quân chiến thuật, được gọi là vồ. Sau đó chúng ta ăn lại quân của đối phương ngay, gọi là vồ ngược.
Hình bên: Đen đi trong các trường hợp bên đều là tự sát. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, việc thí quân như thế này có tác dụng rất lớn. Bài này chỉ nói qua tác dụng bắt quân của “vồ”.
Hình bên: Đen đi vào A thì ăn gọn 3 quân trắng. Chúng ta cùng phân tích tiếp ở các hình dưới.
Hình bên, thế cờ này thiếu 1 quân Trắng ở điểm A so với hình trên. Đen làm thế nào để bắt quân Trắng?
Quay trở lại hình cờ này, khi không thiếu quân Trắng như hình trước, Đen B chỉ cần đặt quân vào là ăn được Trắng. Vậy chúng ta hãy thử tìm cách khiến Trắng ở hình trên trở về hình thế này.
Hình bên: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 lại đi vào vị trí quân đen 1 có thể ăn ngay 3 quân trắng. Kiểu đi này- đầu tiên đặt vào miệng hổ đối phương 1 quân, khi đối phương ăn xong, lại ăn ngay lại mấy quân của đối phương (tối thiểu là 3 quân)-gọi là “vồ ngược”. “Vồ ngược” có thể sử dụng ở mọi khu vực: biên, góc, trung tâm.
3=1
Hình bên: Đen có thể ăn mấy quân trắng không?
Hình bên: Đen 1 vồ có thể ăn ngay 4 quân trắng, nếu trắng đi ở A ăn, thì đen lại đặt ở điểm đen 1 có thể “vồ ngược”ăn 5 quân trắng.
Hình bên: Đen có thể ăn vài quân trắng không?
Hình bên: Đen đi quân đen 1 là cách đi đúng, sau nước này, quân trắng 2 bên  đều có  thể bị bắt bằng  “vồ ngược”, gọi  là  “vồ  ngược đôi”. Trắng 2 nối, đen 3 ăn 2 quân trắng. Có khi chỉ riêng “vồ” không thể trực tiếp ăn quân địch, mà còn phải kết hợp với các đòn khác mới có thể bắt quân được.
Hình bên: Đen có thể ăn mấy quân trắng Δ, cứu thoát 2 quân đen bên trên không?
Hình bên: Đen 1 đánh quá đơn giản, trắng 2 nối, đen không thể ăn quân trắng.
Hình bên: Đen 1 vồ là cách chính xác, khi trắng 2 ăn, đen 3 lại đánh bắt, tiếp theo đến đen 9, đen có thể vặn đầu dê ăn trắng.
4=1
Hình bên: Đen có thể ăn mấy quân trắng, cứu thoát 2 quân đen bên trên không?
Hình bên: Đen 1 muốn cắt quân trắng, trắng 2 nối, tiếp đến đen 3, trắng 4 đen không còn cách gì nữa.
Hình bên: Đen 1vồ, trắng 2 ăn, đen 3 đánh, trắng 4 nối, tiếp đến đen 7 bắt ôm quân trắng.
Bài tập thực hành - Đen đi

      

      

Đáp án

      

      

VII. Lăn đánh

Hình bên: Đen 1 đánh, trắng 2 kéo ra đồng thời đánh lại quân đen, đen không chạy mà tiếp tục đánh đòn ăn tại cửa đối với quân trắng, khiến trắng phải ăn quân đen, để tự giải thoát, cuối cùng, quân trắng bị đông đặc thành một khối. Kiểu đánh của các nước 1, 3, 5 gọi là “lăn đánh”. Bản thân lăn đánh tuy không phải cách đánh để bắt quân, nhưng có  thể khiến quân đối phương cụm thành 1 khối đặc, để chuẩn bị sử dụng các cách công sát khác.
Hình bên: Quân trắng Δ vừa đánh quân đen, đen đi thế nào?
Hình bên: Đen 1 lăn đánh, trắng 2 ăn, đen 3 lại đánh, trắng 4 nối thành một cục, tiếp theo đen 5 lại đánh, thành chinh quân đám trắng.
Hình bên: Đen làm sao ăn được quân trắng để tự cứu 3 quân đen?
Hình bên: Đen 1 khoét, trắng 2 đánh, đen 3 lăn đánh, đến đen 19 ăn hết quân trắng.
6=1, 14=7
Hình bên: Có thể cứu hai quân đen ở ben trên không?
Hình bên: Đen 1 hổ, trắng 2  kéo dài, đen 3 bẻ, trắng 4 đánh, đen 5 nối, trắng 6 đánh, trắng chạy thoát, hai quân đen vẫn chết, quân đen đi sai nước nào?
Hình bên: khi trắng 4 đánh ăn, đen 5 lăn đánh từ hàng 1 là chính xác, đen 13 đen ăn gọn quân trắng.
8=1

Hình trên: Đen đi trắng liệu có cứu được hai quân trong góc không? đề bài này dùng riêng tiếp không về không được, dùng riêng lăn đánh cũng không đúng, cuối cùng có cách gì không?

Hình trên: Đen 1 khoét, trắng 2 đánh, đen 3, 5 vồ liền 2 nước, cuối cùng đến đen 19, đưa trắng vào thế vặn đầu dê. 8=3, 10=5, 14=1.

VIII. Lột ngược ủng
Hình  bên: 3  quân đen bị trắng bắt, liền cố ý thí thêm 1 quân cho trắng ăn, trắng 2 ăn thành hình dưới.
Hình bên: Đen 1 bắt ăn về 3 quân trắng, kiểu chiến thuật thí cho đối phương ăn vài quân (ít nhất 3, 4 quân) sau ăn lại vài quân của đối phương ấy gọi là “lột ngược ủng”. Lột ngước ủng chủ yếu dù trong cờ sống chết, biến hóa khá phức tạp. Vì thế, phải nắm vững  các cách bắt quân khác mới có thể học tập biến hóa của lột ngược ủng. Lột ngược ủng tuy khó nhưng lại rất thú vị, nếu bạn có thể dùng lột ngược ủng trong thực tế chiến đấu, lúc đó hẳn rất vui thích khi từ cõi chết trở về.
Hình bên: Cờ đen làm thế nào tạo sống?
Hình bên: Đen 1 là cách chống đỡ ngoan cường, trắng 2 điểm mắt tất nhiên, đến đen 3 tạo mắt, trắng 4  vồ, đen 5 ăn, trắng 6 lại vồ vào  vị tri trắng 4, lúc ấy đen 7 nối là chính xác, sau khi trắng 8 ăn 4 quân đen hình thành hình dạng như hình sau.
6=4, 8=2.
Hình bên: Đen 1 khéo léo tạo thành trại thái của “lột ngược ủng” bấy giờ đen ăn 2 quân trắng dễ dàng tạo sống.
IX. Hướng bắt quân

Trong phần cờ vây cơ bản, chúng ta đã tìm hiểu kỹ thuật hướng bắt quân cơ bản nhất, đó là yếu lĩnh bắt quân ở biên và góc. Có thể hiểu kỹ thuật này là bắt quân đối phương chạy về biên và góc, để giảm số lượng khí của đám quân. 

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề bắt quân chạy theo hướng mình mong muốn, để đạt được mục đích riêng. Ví dụ như bắt quân chạy về hướng quân mình mạnh, hoặc khiến đối phương chạy ròng rã để lấy lợi thế.

Trường hợp bên, Đen nên bắt quân thế nào?
Lựa chọn bắt quân đối phương chạy về phía quân mình mạnh là chính xác. Trắng không thể thoát được vòng vây.

Hình trên, Trắng nên bắt quân thế nào?

Hình trên, Trắng 1 bắt quân, Đen chạy ngang về đe dọa đến sống chết của đám Trắng phía dưới. Đây là lựa chọn sai.

Hình trên, Trắng bắt quân Đen chạy vào trung tâm. Lúc này Trắng hoàn toàn có thể giết Đen, hoặc khiến Đen chạy ròng để sống trong khi Trắng chiếm thêm đất hay làm mạnh đám Trắng phía dưới, để chuẩn bị tấn công đám Đen ở biên.
Hình bên, Trắng nên xử lý ra sao?
Bắt quân hướng này khiến Trắng gặp nguy.
Tương tự, hướng bắt quân này cũng đem lại kết quả tồi tệ.
Trong nhiều trường hợp, bắt quân bừa bãi sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Hình bên, Trắng 1 kéo dài hòa bình, và mở rộng để ổn định hình cờ.
Bài tập thực hành - Đen đi       


      

      

      

      

      

 Đáp án


      

      


      

      

      

      


Hanoi Go Club Hanoi Go Club Author

Youtube

Popular Post

About

Chúng tôi là những người đam mê cờ vây và tìm thấy những tư tưởng triết lý cao đẹp từ bộ môn nghệ thuật của tư duy này. Với mong muốn và khát khao phát triển cộng đồng cờ vây tại Việt Nam ngày một lớn mạnh, trang web này là nơi chúng tôi cung cấp những kiến thức cơ bản và tạo động lực cho các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ các bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

--- Hội Quán Cờ Vây Hà Nội ---


Doanh Nghiệp Tài Trợ

Contact Us

Website: hanoigoclub.com


Page: facebook.com/hanoigoclub


Group: facebook.com/groups/hanoigoclub


Youtube: Hc C Vây - Hanoi Go Club


Hotline: 098.37.86.888


Email: hanoigoclub@outlook.com

Đăng Ký Theo Dõi