Bài Viết Mới.
Full with love

Đua Khí


I. Khí chung, khí ngoài, khí trong

1. Khí chung
Hình bên, các điểm đánh dấu là khí chung của 2 đám Đen và Trắng.
2. Khí ngoài
Hình bên, Trắng có 3 khí ngoài, Đen có 2 khí ngoài.
3. Khí trong
Khí trong là khí nằm trong hình cờ (thường là mắt) của mỗi bên. Hình trên, Trắng sau khi ăn 3 quân Đen, liền có 3 khí trong.

II.Các trường hợp đua khí thông thường

1. Nhãn sátTrong đối sát, bên có mắt giết bên không có mắt được gọi là “nhãn sát”.
Hình bên: Đen đi trước, ai thắng trong đối sát?
Hình bên: Đen 1 tạo mắt là một nước quan trọng, sau khi 2 bên siết khí, kết quả là trắng không thể tự siết khí mình trong khi Đen có thể siết khí phía ngoài. Có thể thấy rằng tác dụng của mắt trong quá trình đua khí rất to lớn. Tuy nhiên, không nhất định là cứ có mắt sẽ thắng. Chúng ta cùng tiếp tục đến trường hợp tiếp theo.
2. Hơn khí

Trong đua khí, bên không có mắt mà nhiều khí hơn vẫn có thể giết bên có mắt.
Hình bên: Bên trắng có một  mắt, hai bên có hai khí chung, đen đi trước, ai thắng?
Hình bên: Vì đen có nhiều khí ngoài nên có thể siết vào các khí chung, đến đen 7 là đen nhanh hơn 1 bước giết trắng. 7=Δ.
3. Đối nhãn sát

Mắt to hay nhỏ tất nhiên sẽ có tác dụng khác nhau, mắt to có nhiều khí trong, mắt nhỏ có ít  khí trong.
Hình bên: Hai bên đều có khí ngoài,khi chung và khí trong, nhưng trong hình mắt của quân trắng chỉ có 1 khí, hình mắt của quân đen là hình gãy ba, đen đi trước cuối cùng ai thắng?
Hình bên: Đến đen 3 thì hai bên đều không thể đi vào để siết khí chung còn lại.
Hình bên: Đen 1 ăn, trắng 2 điểm mắt, bấy giờ đen có thể đi ở 3 bắt quân trắng, hình thành tình huống cờ đen mắt to giết cờ trắng mắt bé.
Hình bên: Đề bài này có lẽ hơi khó đối với chúng ta, bên nào nhìêu khí, bên nào ít khí cũng khó tính rõ.
Để có thể nhanh chóng tính được số khí của mắt to, chúng ta nên dùng câu yếu quyết sau: “3-3, 4-5, 5-8, 6-12”.Câu này ý nghĩa như thế nào? “3-3” nghĩa là hình gãy 3, thẳng 3 có 3 khí. “4-5” nghĩa là hình đinh 4, vuông 4 có 5 khí, “5-8” nghĩa là hình đao 5, hình hoa 5 có 8 khí, “6-12” nghĩa là hình hoa 6 có 12 khí. Nhớ kỹ câu yếu quyết này, chúng ta có thể nhanh chóng tính ra số khí của mỗi bên. 

Hình trên, bên đen; khí ngoài 1, khí trong hoa 6 là 12, khí chung 1, tổng cộng 14. Bên trắng: khí ngoài 3, khí trong hình dao năm là 8, khí chung 1 tổng 12 (nhưng chú ý: 2 bên đối sát khí chung lại thuộc về bên mắt to) nên trắng chỉ được tính là có 11 khí. Vậy, đối sát đen chắc thắng.

III.Phương pháp đua khí

1. Tăng khí

- Tạo mắt

Hình bên: Đen đi trước có thể giết quân trắng không?
Hình bên: Đen 1 ăn, trắng 2 bắt, đến trắng 6 thì thành cướp. 6 = Δ.
Hình bên: Đen 1 tạo mắt là cách chính xác, trắng 2 chỉ có ăn, đen 3 bẻ phá mắt, đen “có mắt giết”(nhãn sát) quân trắng”.
Hình bên: Đen đi trước, ai thắng?
Hình bên: Đen 1 trực tiếp siết khí, trắng 2 bắt, tiếp theo đến trắng 6, đen bị giết.
Hình bên: Đen 1 không trực tiếp siết khí quân trắng mà tạo mắt là nước hay đúng lúc, như vậy có thể tạo nên vị trí mà quân trắng chưa thể vào siết khí ngay được, đen có thêm thời gian để xiết khí trắng, cuối cùng nhanh hơn trắng 1 bước. Đây cũng là “nhãn sát”.
Hình bên: Cờ trắng có bao nhiêu khí, đen có thể giết trắng không?
Hình bên:  Đen 1 chọc là điểm quan trọng để kéo dài khí. Trắng 2 chỉ có thể điểm mắt, đen 3 đứng xuống tạo thành hình đao 5, tiếp theo 2  bên cùng siết khí nhưng đen nhanh hơn trắng 1 bước.
Hình bên: Trắng ở biên trên có 4 khí, mà đen trong góc chỉ có 3 khí, đen có thể giết trắng không?
Hình bên: Đen 1 trực tiếp siết khí, trắng 2 cũng siết khí, kết quả trắng giết đen.
Hình bên: Đen 1 bẻ lên góc là nước hay, tạo thành hình “đỉnh 4” trong góc, trắng 2 bắt buộc điểm mắt, lúc này đen lại siết khí, kết quả giết trắng.
- Tạo vị trí không thể siết khí

Hình bên: Đen đi trước ai thắng?
Hình bên: Đen 1 chỉ đơn giản là xiết khí, thì bị trắng nối, hiển nhiên trắng thắng.
Hình bên: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 lại cắt, trắng 4 bắt, đen đã tiến hành công tác chuẩn bị liền quay lại siết khí quân trắng, do phải mất nước ăn quân đen 3 trắng không kịp siết khí đen, vì thế đen thừa cơ siết khí giết trắng. 8=1.
2. Siết khí

- Thu nhỏ mắt
Hình bên: Đen có thể giết quân trắng không? Trước đây chúng ta đã biết, nếu trắng chếm được điểm A thì cờ trắng lập tức thành hình đao năm, cực nhiều khí trong. vậy đen nên làm thế nào?
Hình bên:  Đen 1 điểm xuyên vào là chính xác, điểm quan trọng của đối phương cũng là điểm quan trọng của mình. Trắng 2 đứng xuống, đen 3 kéo dài, trắng 4, đen 5, sau đó, trắng chỉ có thể tạo một mắt nhỏ, đen dễ dàng giết trắng.
Hình  bên:  Khi đen 1 điểm, trắng đi ở 2, chú ý là đen không thể nối quân đen về mà nhất định phải điểm tiếp ở đen 3, trắng phải chặn xuống, lúc này mới, nối quân đen về để giết cờ trắng.
Hình bên: Đen đi trước, đối sát ai thắng?
Hình bên: Đen 1 siết khí, trắng 2 nối tạo thành hình đao 5 có 8 khí cộng 2 ngoại khí là 10, đen chỉ có 9 khí, đen thất bại. 8 = Δ.
Hình  bên:  Đen  1  ép,  là  yếu  điểm trong  đối sát,  như  vậy trắng chỉ có thể  tạo  thành vuông 4,  mà  đen có mắt  hình  “đao  năm”,  như  vậy  thì đen có thể giết trắng.

- Phá mắt

Hình bên: Trắng có bao nhiêu khí? Đen có thể giết trắng không?
Hình bên: Đen 1 siết khí, Trắng 2 nối, rõ ràng Đen ít khí.
Hình bên: Đen 1 cắt, trắng 2 bắt, đen 3 phá mắt là nước xiết khí quan trọng, tiếp đến hình thành vị trí trắng không thể xiết khí ở trên hàng 1, đen có thể giết trắng.

Hanoi Go Club Hanoi Go Club Author

Youtube

Popular Post

About

Chúng tôi là những người đam mê cờ vây và tìm thấy những tư tưởng triết lý cao đẹp từ bộ môn nghệ thuật của tư duy này. Với mong muốn và khát khao phát triển cộng đồng cờ vây tại Việt Nam ngày một lớn mạnh, trang web này là nơi chúng tôi cung cấp những kiến thức cơ bản và tạo động lực cho các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ các bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

--- Hội Quán Cờ Vây Hà Nội ---


Doanh Nghiệp Tài Trợ

Contact Us

Website: hanoigoclub.com


Page: facebook.com/hanoigoclub


Group: facebook.com/groups/hanoigoclub


Youtube: Hc C Vây - Hanoi Go Club


Hotline: 098.37.86.888


Email: hanoigoclub@outlook.com

Đăng Ký Theo Dõi