Bài Viết Mới.
Full with love

Hướng dẫn sử dụng KGS để tạo và chỉnh sửa file kỳ phổ sgf

before

WGo.js Player demo

Your browser doesn't support WGo Player. Use some modern browser like IE9, Google Chrome or Mozilla Firefox.

WGo.js tsumego test

Your browser doesn't support WGo Player. Use some modern browser like IE9, Google Chrome or Mozilla Firefox.
after
Hình 1: Giao diện KGS


 1. Giới thiệu công cụ  SGF editor của KGS
  Để thao tác với file sgf, KGS cung cấp công cụ tạo mới Create SGF File và chỉnh sửa với Edit SGF File.
  Tải về tại https://www.gokgs.com/
 2. Khởi tạo và thiết lập thông tin bàn cờ
  Tạo bàn cờ với KGS với các tùy chọn
  •    Đặt tên định danh cho cờ Trắng và cờ Đen
  •    Thiết lập Rule Set cho cách tính điểm (tham khảo luật Nhật và luật Trung)
  •    Thiết lập kích thước bàn cờ Board Size: với 3 tùy chọn 9x9, 13x13 và 19x19
  •    Thiết lập chấp quân Handicap: từ 2 đến 9
  •    Thiết lập điểm cộng Komi: tùy chỉnh, mặc định là 0
  Hình 2: Tùy chọn thiết lập bàn cờ

 3. Các công cụ và chức năng
  Các công cụ có thể chạy song song và cùng lúc tạo và chỉnh sửa nhiều file.
  Hình 3: Giao diện công cụ

  Giao diện công cụ chỉnh sửa sgf và công cụ tạo sgf đều giống hệt nhau

  Hình 4: Thanh menu công cụ

  •    Move tool (phím tắt F1): đi cờ, mỗi lần click chuột trên bàn cờ là đi một quân cờ, luân phiên Trắng Đen
  •    Edit tool (phím tắt F2): chỉnh sửa hình thế cờ. Mỗi lần click chuột lên bàn cờ nếu vị trí chưa có quân cờ là tạo quân cờ mới, nếu đã có quân cờ thì là xóa quân cờ. Giữ phím shift để thao tác với quân Trắng, nhả phím shift để thao tác với quân Đen.
  •    Score tool (phím tắt F3): sử dụng click chuột để đánh dấu và shift + click để bỏ dấu quân đã chết kỹ thuật. Chương trình tự động tính điểm theo Rule Set đã thiết lập
  •    Marking tools: công cụ đánh dấu bao gồm 3 loại: Triangle tool (phím tắt F4), Square tool (phím tắt F5), Circle tool (phím tắt F6), Label tool (phím tắt F7) và Number tool (phím tắt F8): sử dụng để đánh dấu các vị trí (kể cả có hoặc chưa có quân cờ) trên bàn cờ), click để đánh dấu và click thêm lần nữa để bỏ đánh dấu.
  Hình 5: Đánh dấu thứ tự các nước đi

   •    Branching tools: thực hiện thao tác với cách nhánh biến thể (nhán được tính từ vị trí trỏ chuột trên nhánh đến cuối bao gồm tất cả các nhánh con) gồm có: cắt (cut) hay tương đương với copy và xóa, sao chép (paste) sao chép nội dung đã cut vào vị trí được trỏ, dịch lên nhánh liền trên (shift up) với nội dung đã cut, dịch xuống nhánh liền dưới (shift down) với nội dung đã cut.
  Hình 6: Các nhánh biến thể


  Chường trình cung cấp các nút chức năng tùy chọn phía giao diện bên phải, đây là các chức năng tùy chỉnh và công cụ nâng cao phục vụ việc hoàn thiện thông tin file kỳ phổ và trích xuất bản in kỳ phổ.
  Hình 7: Nút chức năng tùy chọn (Options)


  •    Game info: cập nhật thông tin
  Hình 8: Game information

  •    Tính điểm, sử dụng kết hợp với Score tool để đánh dấu quân chết kỹ thuật
  Hình 9: Score estimate

  •    Print: xuất bản in đen trắng toàn bàn hiện tại
  Hình 10: Xuất bản in kỳ phổ


  •    Merge file: trộn với biến thể từ file sgf khác
  •    Number move: đánh số các nước đi đã thực hiện bởi Move tool, có tùy chọn nước bắt đầu và nước kết thúc đánh số
  Hình 11: Đánh thứ tự nước đi Move tool

  •    Label variantions: Đánh nhãn cho các biến thể
  Hình 12: Gán nhãn cho các biến thể
Tuan Nguyen Tuan Nguyen Author

Youtube

Popular Post

About

Chúng tôi là những người đam mê cờ vây và tìm thấy những tư tưởng triết lý cao đẹp từ bộ môn nghệ thuật của tư duy này. Với mong muốn và khát khao phát triển cộng đồng cờ vây tại Việt Nam ngày một lớn mạnh, trang web này là nơi chúng tôi cung cấp những kiến thức cơ bản và tạo động lực cho các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ các bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

--- Hội Quán Cờ Vây Hà Nội ---


Doanh Nghiệp Tài Trợ

Contact Us

Website: hanoigoclub.com


Page: facebook.com/hanoigoclub


Group: facebook.com/groups/hanoigoclub


Youtube: Hc C Vây - Hanoi Go Club


Hotline: 098.37.86.888


Email: hanoigoclub@outlook.com

Đăng Ký Theo Dõi